Petr Slouka

Elektroinstalace · Software · Správa sítí

Chystám pro Vás objednávkový systém (systém zakázek), který nám usnadní komunikaci a zpřehlední poskytování i financování služeb, které nabízím.
Rád přijedu kdykoli i o víkendech.
Vyřeším poruchu v elektronstalaci i domácí síti!
Zabývám se montážemi a opravami silnoproudu i slaboproudu. Nastavím Vám malou domácí i firemní sítí. Navrhnu a vytvořím webovou aplikaci podle Vašich potřeb.
Bc. Petr Slouka

Vystudoval jsem technické lyceum na Vojenské střední škole a telekomunikační a informační systémy na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Nejsem plátce DPH! Hodím se tak spíš pro fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou rovněž plátci DPH!

Dokumenty a certifikáty

Co vše takový elektrikář v součastnosti potřebuje, aby mohl poskytovat dodavatelským způsobem služby týkajcí se elektrických zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb. a dalších?

Přesně to se dočtete například na webu bozpinfo.cz, v zákoně č. 250/2021 Sb. § 6 odst. (1) písm. c) nebo d) anebo se stačí podívat níže...

  • Být odborně kvalifikovanou osobou. požadované vzdělání
  • Být odborně způsobilou osobou. úspěšně složit zkoušku
  • Mít živnostenské oprávnění pro daný obor. IČO
  • Oprávnění od pověřené organizace. tou je v tuto chvíli Technická inspekce České republiky.

Diplom VUT Brno

Odborná kvalifikace ve smyslu nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Doklad o zkoušce z odborné způsobilosti

Odborná způsobilost ve smyslu nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Výpis ze živnostenského rejstříku

Absolvované školení Cisco akademie na VUT v Brně